Jelena Ružić

Jelena Ružić

Ko kosi, ko vodu nosi?

Kroz projekat „Nevidljivi rad žena na selu“ ŽUKO je pokrenuo kampanju pod nazivom „Ko kosi, ko vodu nosi“ koja je na društvenim mrežama dostigla vidljivost od preko 200 hiljada ljudi. Kroz kampanju je uključeno preko 20 poznatih ličnosti iz sveta…

Ima li žena u planovima opština?

ŽUKO je kroz projekat „Ekonomsko osnaživanje žena u poljoprivredi“ tokom 2020. godine sproveo analizu budžeta opština Kolubarskog okruga iz rodne perspektive. Na početku istraživanja samo su dve od šest lokalnih samouprava imale planove za uvođenje rodno odgovornog budžetiranja, dok je…

Analiza- Neplaćen rad žena na selu

Žensko udruženje kolubarskog okruga je u okviru projekta „Nevidljivi rad žena na selu“ koji je podržan od strane UN Women iz sredstava Vlade Velike Britanije i Britanske ambasade izradila Analizu položaja žena na selu u oblasti neplaćenog rada. Analizu možete…

Nevidljivi rad žena na selu

U zgradi opštine Lajkovac je 26.02.2020. godine predstavljen projekat „Nevidljivi rad žena na selu“ koji za cilj ima podizanje svesti stanovništva na teritoriji Kolubarskog okruga o doprinosu žena na selu koji one pružaju kroz neplaćeni rad. Koordinatorka projekta Marija Stanković…