Izveštaj o praćenju ROB-a u Mionici

Žensko udruženje kolubarskog okruga je uz podršku Gender Knowladge Hub-a izradilo izveštaj o praćenju rodno odgovornog budžetiranja za opštinu Mionica. Važno je napomenuti da je izveštaj rađen na osnovu podataka u novembru 2020. godine i da je opština Mionica u…

Kada je ceo svet stao, one nisu

Pandemija koronavirusa je za trenutak, čini se, zaustavila ceo svet. Međutim, kada je sve stalo, od nekih ljudi je sve zavisilo. U tim prvim “borbenim linijama“ bile su mnoge hrabre žene – medicinske sestre, doktorke, prosvetne radnice, apotekarke, prodavačice. Kako…

Kako sprečiti digitalno nasilje?

Menadžerka za odnose sa javnošću Ženskog udruženja kolubarskog okruga, Katarina Ranković, je gostovala na televiziji GEM Lazarevac i govorila o načinima prepoznavanja i sprečavanja digitalnog nasilja. Digitalno nasilje je problem sa kojima se mladi sve češće suočavaju, posebno u vreme…

Ko kosi, ko vodu nosi?

Kroz projekat „Nevidljivi rad žena na selu“ ŽUKO je pokrenuo kampanju pod nazivom „Ko kosi, ko vodu nosi“ koja je na društvenim mrežama dostigla vidljivost od preko 200 hiljada ljudi. Kroz kampanju je uključeno preko 20 poznatih ličnosti iz sveta…

Ima li žena u planovima opština?

ŽUKO je kroz projekat „Ekonomsko osnaživanje žena u poljoprivredi“ tokom 2020. godine sproveo analizu budžeta opština Kolubarskog okruga iz rodne perspektive. Na početku istraživanja samo su dve od šest lokalnih samouprava imale planove za uvođenje rodno odgovornog budžetiranja, dok je…

Analiza- Neplaćen rad žena na selu

Žensko udruženje kolubarskog okruga je u okviru projekta „Nevidljivi rad žena na selu“ koji je podržan od strane UN Women iz sredstava Vlade Velike Britanije i Britanske ambasade izradila Analizu položaja žena na selu u oblasti neplaćenog rada. Analizu možete…