Ženski aktivizam

Zapitate li se nekad zašto je društveni, a posebno ženski aktivizam na niskom nivou?

U Rečniku socijalnog rada Ivana Vidanovića aktivizam je definisan kao planirano ponašanje da bi se postigli socijalni ili politički ciljevi kroz aktivnosti kakve su podizanje svesti, stvaranje koalicija, vođenje političkih kampanja, proizvodnja propagandnog materijala, stvaranje publiciteta, kao i preduzimanje drugih akcija kako bi se uticalo na socijalne promene. Imajući u vidu da je stanovništvo Srbije decenijama živelo u sistemu u kom aktivizam, ako nije bio viđen kroz doprinos zajednici u volonterskom radu na izgradnji infrastrukturnih objekata, nije bio poželjan ni ne čudi što još uvek u našem društvu nije prepoznat kao važan i što je najčešće okarakterisan kao maska iza koje stoji lični interes pojedinca.

S druge strane, ako pričamo posebno o ženskom aktivizmu imamo i dodatna ograničenja koja su nametnuta patrijarhalnim normama po kojima ženama pripadaju neplaćeni poslovi unutar domaćinstva i briga o drugim članovima, te da je svaki drugi rad, osim formalnog, gubljenje vremena. Ovi stereotipi su posebno izraženi u ruralnom području gde su partijarhalne norme još dominantinije imajući u vidu zastupljenost višegeneracijskih domaćinstava.

ŽUKO je u prethodne dve godine radio na podizanju društvenog aktivizma žena iz ruralnog područja uz institucionalnu podršku dobijenu kroz program Aktivno za građansko društvo i kroz taj rad formirao 7 neformalnih poslovnica u 7 lokalnih samouprava kroz koje su se sprovodile lokalne ženske inicijative koje su uglavnom imale veze sa donošenjem mehanizama za rodnu ravnopravnost. Rezultat tog rada je uvođenje rodno odgovornog budžetiranja, donošenje lokalnih akcionih planova, osnivanje ženskih odborničkih grupa i donošenje planova za poboljšanje zdravlja žena. Međutim, ovaj rad je „vrh ledenog brega“ jer je neophodna kontinuirana podrška radu ovih neformalnih grupa žena koje su već sad prepoznate kao važan šraf u donošenju lokalnih politika koje se tiču popravljanja položaja žena u lokalnim zajednicama.

Odgovori

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *