Dragi prijatelji,

Dobrodošli na internet prezentaciju

Ženskog udruženja kolubarskog okruga

Naše aktivnosti

Šta su naša misija i vizija?

Misija

Misija ŽUKO je osnaživanje položaja marginalizovanih grupa društva, a pre svega žena na teritoriji Kolubarkog okruga sa Lazarevcem.

Vizija

Vizija ŽUKO je društvo jednakih mogućnosti u kome se odgovorno ponašamo jedni prema drugima i okruženju uvažavajući sve različitosti.

Da li imate nekih pitanja za nas?

Slobodno nas kontaktirajte u

bilo koje vreme.

NAŠI CILJEVI

Strateški ciljevi:

Ekonomsko osnaživanje žena.

Povećano političko i društveno učešće žena na lokalnom nivou.

Zagovaranje u procesu kreiranja i donošenja lokalnih mehanizama koji se tiču rodne ravnopravnosti.

Ako imate ideje kako da unapredite kvalitet života žena

u vašoj lokalnoj zajednici

pridružite nam se u pripremi i sprovođenju projekata!

Kontaktirajte nas putem forme na Kontakt stranici našeg vebsajta.